Co zrobić gdy wybuchnie pożar w firmie?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to temat, o którym powinno się rozmawiać w każdej firmie. Na jego wypełnieniu zależy przecież nie tylko pracodawcom ale i znajdującym się w sytuacji zagrożenia w razie pożaru pracownikom. Dlatego ważne jest aby wszyscy użytkownicy obiektu byli zapoznani z obowiązującymi na jego terenie przepisami o ochronie przeciwpożarowej.  

Rozmieszczenie dokładnych instrukcji ppoż. magazynu

dokładna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego magazynuNa szczególne niebezpieczeństwo narażeni są pracownicy, którzy pracują w pomieszczeniach, gdzie magazynowane są substancje i środki łatwopalne. Oni właśnie powinni być szczególnie uczulani przez pracodawców i przełożonych na ścisłe przestrzeganie zasad i przepisów, które określa dokładna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego magazynu.  Powinna ona zawierać szczegółowe informacje dotyczące sposobów ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich rodzajów substancji łatwopalnych, które są magazynowane w danym obiekcie. Ponadto konieczne jest, aby pracownicy mogli za jej pomocą dowiedzieć się, którędy mogą się ewakuować oraz jak postępować w wypadku wybuchu pożaru. Takie instrukcje powinny być umieszczone zawsze w widocznych miejscach, gdzie będzie można się z nimi zapoznać, dobrze aby były rozmieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie gaśnic oraz innych środków ochrony przeciwpożarowej.  Warto pamiętać i zwrócić uwagę również na datę ważności gaśnic znajdujących się na terenie zakładu. Wszelkie nieprawidłowości w tej dziedzinie powinien wykazać cykliczny lub jednorazowy audyt przeciwpożarowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej, za bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie zakładu odpowiada właściciel, zarządca lub aktualny użytkownik budynku. Należy pamiętać o narzucanych nam przez ustawę obowiązkach i ich sumiennej realizacji, gdyż od tego często zależeć może życie nasze lub ludzi w naszym otoczeniu.