Na czym polega waterjet?

Pod pojęciem waterjet kryje się technologia cięcia oraz obróbki różnorodnych materiałów przy pomocy strumienia wody pod dużym ciśnieniem. Inaczej jest ona nazywana obróbką strumieniowo-ścierną albo hydro-ścierną, a na szeroką skalę upowszechniła się w latach 80. Obecnie metoda cięcia strumieniem wody jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu ze względu na różnorodne zalety. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tej technologii cięcia?

Jak wygląda w praktyce waterjet?

waterjet toruńMetoda cięcia strumieniem wody umożliwia obróbkę niemal każdego rodzaju materiału bez ingerowania w strukturę wierzchnią. Dodatkowo jest to metoda ekologiczna, ponieważ nie powoduje generowania szkodliwych oparów albo niebezpiecznych dla środowiska odpadów. Jeżeli interesuje nas waterjet toruń jest odpowiednim miastem do skorzystania z tej usługi. Cięcie wodą dzięki zastosowaniu ścierniwa pozwala na obróbkę różnych materiałów inżynierskich, z wyłączeniem diamentów. Maszyna, która jest wykorzystywana w procesie cięcia wodą jest to wycinarka CNC. Strumień wody w takim przypadku przechodzi przez dysze wodną oraz powoduje zasysanie ścierniwa do specjalnej komory miksującej. Woda wraz ze ścierniwem następnie dostaje się do dyszy, co pozwala na ich uformowanie. Woda jest w tym przypadku wykorzystywana do znacznego przyspieszenia ziaren ścierniwa, dlatego jest niezbędnym elementem procesu cięcia.

Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii, cięcie wodą jest wyjątkowo precyzyjne oraz umożliwia wycinanie materiałów z dokładnością wynoszącą do 0,1 mm. Sama prędkość cięcia jest w tym przypadku uzależniona od średnicy dyszy, ciśnienia wody oraz od typu ścierniwa. Metoda ta nie wykorzystuje oddziaływania termicznego, co pozwala na zredukowanie ryzyka wystąpienia mechanicznego uszkodzenia obrabianych materiałów.