Najlepsze zabezpieczenia stali

Trendy w nowoczesnym budownictwie jasno pokazują, że systematycznie wzrasta użycie stali, która stanowi główny element konstrukcyjny. Posiada wiele zalet i przede wszystkim jest tańsza niż zastosowanie cegieł czy betonu.

Czego dotyczą zabezpieczania R120?

zabezpieczenie R120Ogień jest jednym z najniebezpieczniejszych żywiołów, który już nieraz pokazał, że nic nie stoi mu na przeszkodzie, aby dokonać niemalże całkowitego zniszczenia. Prawo budowlane nakazuje zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych we wszystkich rodzajach budynków, jednakże nie mówi jakie konkretnie mają być. Na pewno muszą być dopasowane do rodzaju konstrukcji, gdyż dostępnych jest wiele rodzajów. Ze względu na trwałość materiału, najważniejsze jest zabezpieczenie R120, które stosuje się przy stalowych konstrukcjach. Liczba sto dwadzieścia oznacza ilość minut, przez jakie stal jest chroniona od momentu pojawienia się zagrożenia. Najpopularniejszym środkiem są pęczniejące farby ognioochronne, które pod wpływem ognia powiększają swoją powierzchnię, tworząc przestrzeń oddzielającą stan od płomieni. Dzięki temu skutecznie opóźnia się moment osiągnięcia poziomu krytycznego, po przekroczeniu którego stal traci swoje właściwości i staje się giętka. To z kolei grozi zawaleniem się konstrukcji, dlatego tak ważne jest skuteczne jej zabezpieczenie przed ogniem. Są to typowe zabezpieczenia bierne, które wykonywane są na etapie wykańczania obiektu, a poza nimi stosowane są także zabezpieczenia czynne, w formie przeróżnych czujników.

Budynki ze stalowymi konstrukcjami są coraz częściej spotykane i szczególnie często są to biurowce czy hale magazynowe, które w budowie są znacznie tańsze i szybsze niż tradycyjne budynki. Nie mniej jednak muszą być znacznie lepiej zabezpieczone przez pożarem.