Parametry określajace jakość napięcia zasilającego

 

W zakładach przemysłowych coraz ważniejszym aspektem jest energochłonność maszyn oraz ich sprawność. Jest to pokłosie uwarunkowań prawnych oraz wzrostów kosztów energii elektrycznej. Właśnie dlatego w każdym większym zakładzie oraz gospodarstwach domowych zachodzi potrzeba optymalizacji kosztów zużycia mediów.

Pojęcie jakości prądu

jakość energii elektrycznejBardzo ważnym zagadnieniem jest również jakość energii elektrycznej, która w znaczny sposób może wpływać na koszty ponoszone przez dane przedsiębiorstwo. Zła jakość energii może bowiem prowadzić między innymi do migotania źródeł światła, zaburzeń w pracy napędów elektrycznych czy wyłączenia lub uszkodzenia odbiorników. Żeby temu zapobiec należy przedsięwziąć działania mające na celu ograniczenie wpływu urządzeń o dużych mocach na sieć elektroenergetyczną. W tym celu stosowana jest między innymi kompensacja mocy biernej, która ma ne celu polepszenie współczynnika mocy. Powinien on być bliski jedności. W przypadku niskiej sprawności maszyny może dojść do sytuacji, w której współczynnik mocy będzie osiągał zdecydowanie niższe wartości. Warto również wspomnieć o innych współczynnikach oraz parametrach, których można użyć do opisania jakości energii elektrycznej. Można zaliczyć do tego grona między innymi: częstotliwość napięcia zasilającego, wahania napięcia, wskaźnik migotania światła, asymetrię napięcia czy harmoniczne napięcia.

Wszystkie te parametry doskonale opisują stan sieci elektroenergetycznej. W przypadku kiepskiej jakości energii oprócz wcześniej wspomnianej kompensacji można spróbować wymienić pewne elementy lub maszyny, które wprowadzają do sieci nadmierne zaburzenia. Przykładem mogą być chociażby nowoczesne źródła światła nierenomowanych producentów oparte na diodach led. Rozwiązania takie potrafią w znacznej mierze oddziaływać na sieć.