Prace społeczne dla więźniów i młodzieży z placówek typu „poprawczak”

Jednym ze sposobów resocjalizacji więźniów i trudnej młodzieży z placówek typu „poprawczak” jest angażowanie ich w przeróżnego rodzaju prace społeczne oraz działania wolontariatu. Szczególnie popularna jest praca ze zwierzętami – na przykład w pobliskich schroniskach.

Kosze należy konserwować

koszeKontakt ze zwierzętami to doskonały sposób na terapię dla więźniów. Zajmują się oni pielęgnacją zwierząt, wyprowadzaniem ich na spacery, czyszczeniem boksów czy dopilnowaniem, aby pojemniki na psie odchody były puste. Również w innych sektorach więźniowie oraz „trudna młodzież” może liczyć na współpracę społeczną. Niektórzy przedsiębiorcy chętnie zatrudniają ich przy drobnych remontach czy naprawach, a także przy typowej pracy fizycznej lub rolniczej – np. konserwacja takich przedmiotów dobra ogólnego jak kosze metalowe, ławki w parkach czy naprawy na placach zabaw dla dzieci. Niektóre firmy zlecają także prace polegające na sortowaniu odzieży używanej czy przedmiotów, które następnie trafią do recyklingu – na przykład plastikowych nakrętek, kapsli, pozostałości po chemii domowej czy lekarstwach (np. takich, które trafiają ze specjalnie przygotowanych punktów aptecznych, czyli pojemniki na leki przeterminowane). Prace społeczne są świetnym przykładem na wykorzystanie potencjału tych osób, które są niejako na marginesie społeczeństwa.

Doskonale resocjalizują i sprawiają, że te osoby czują się potrzebne i mimo wszystko mogą się realizować, a co za tym idzie szybciej wracają do społeczeństwa jako w pełni uspołecznione jednostki.

Więcej w temacie można znaleźć na http://koszetormet.pl