System Zarządzania Energią w rozdzielnicach

W ostatnich latach mamy na rynku, który możemy określić jako kontrolny, czy może nadzorczym, albo najbardziej ściśle dopasowujących zgodność różnych procesów realizowanych w danej dziedzinie z wymaganiami stawianymi przez konkretną normę.

Systemy zarządzania energią montowane w rozdzielnicach to nowa technologia

rozdzielnice średniego napięciaZaczęło się to bardzo prosto od Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, 9002 oraz o ile mnie pamięć nie myli 9003. Potem System ewoluował i zmienił się w normę 9001:2001, czyli system Zarządzania Jakością łączący wszystkie trzy wymienione wcześniej normy. Potem system jeszcze bardziej się rozwinął obejmując swoim zakresem coraz nowe obszary, które wcześniej były tylko nadmieniane. Obecnie Systemów Zarządzania różnymi obszarami funkcjonowania Przedsiębiorstwa mamy naprawdę dużo. Czyli oprócz tradycyjnej produkcji oraz usług, firmy mogą wdrożyć normy gwarantujące zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwa pracy, a nawet energetyczne. Przyznam szczerze, że o ile trochę wiem na temat zarządzania produkcją i całym systemem powiedzmy organizacyjno-usługowym przedsiębiorstwa, to zarządzanie Energią jest dla mnie lekka tabula rasa, jak Starożytni mawiali. Wiem oczywiście, że mówimy tutaj o normach z rodziny ISO 50001, które ma zapewnić optymalizację zużycia energii i zapewnić oszczędności finansowe dla firmy. Bardzo poważnie myślę, jak to zrobić w praktyce. Czy musimy na przykład zbadać szafy rozdzielcze, a jeżeli tak, to pod jakim kątem? A stacje transformatorowe , jak audytować ich ustawienie, czy to czy są zgodne z normą czy nie. No i kolejny punkt krytyczny, czyli rozdzielnice średniego napięcia. Na co tutaj zwrócić uwagę. No i baterie kondensatorów, co z nimi? Każdy z wymienionych elementów ma krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Zakładu. Jak w pełni nad nim zapanować, aby był zgodny z obowiązującymi wymaganiami normy, ale co najważniejsze zgodny z procesami realizowanymi w Zakładzie.

Bo to wszystko musi ze sobą idealnie współgrać. Tu nie może być miejsca na przypadek. Dlatego nie wiem czy bym się odważył przeprowadzić takie audit, mimo, że teoretycznie uprawnienia ku temu posiadam.