Transgraniczny przewóz odpadów

Od wielu lat zmagamy się z problemem dotyczącym transportu i utylizacji odpadów. Ogromne zanieczyszczenie środowiska spowodowane działalnością człowieka osiągnęło apogeum i  jeśli nic z tym nie zrobimy doprowadzimy do zniszczenia życia na Ziemi. Problem dostrzegają nie tylko ekolodzy, ale również większość ludzkości, należy wspólnymi siłami poradzić sobie z nim.

Przepisy zezwalające na przewóz odpadów

włochy - legalny transport odpadówTransport odpadów polega na przemieszczeniu ich z miejsca zebrania do miejsca składowania lub przetwarzania. Ich różnorodność sprawia, że nie każde państwo jest w stanie poradzić sobie z niektórymi z nich. Dlatego podjęto wspólną ustawę normalizującą przepisy dotyczące transgranicznego przewozu zanieczyszczeń. Proces ten powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, które reguluje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Polsce i jego odpowiedniki poza granicami kraju. Jeśli chodzi o Włochy – legalny transport odpadów regulują przepisy wewnętrzne jak i ustawy międzynarodowe. Dotyczą one rodzaju pojazdu przeznaczonego do przewozu, odpowiedniego oznakowania go, odpowiedniej klasyfikacji odpadów, no i przeszkolenia osoby bezpośrednio odpowiadającej za transport. Oczywiście nie należy zapominać o niezbędnej dokumentacji wskazującej podmiot zlecający transport oraz jego miejsce docelowe, sposób składowania oraz metodę odzysku. Tym bardziej, że odpady na granicy są traktowane tak samo jak inne towary.

Niezależnie od ich rodzaju oraz miejsca docelowego muszą być zabezpieczone w taki sposób aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi oraz środowiska. Przewoźnik eksportujący odpady zobowiązany jest do ich odebrania z powrotem w sytuacji nieprzewidzianej lub gdy będą wymagały tego okoliczności. Wszystkie procedury oraz sposób postępowania określają obowiązujące przepisy.