Zwrócono mi podatek z zagranicy

W związku z moją pracą bardzo często latam w podróże służbowe zagranicę. Prowadzę własną działalność gospodarczą, dlatego i bez tego mam duże koszty związane z przedsiębiorstwem. Podróże służbowe generują dodatkowe koszty związane z dojazdem na miejsce, zakwaterowaniem czy wyżywieniem. Na szczęście dowiedziałam się skądinąd, że w takiej sytuacji należy mi się zwrot VAT z zagranicy.

Wypełniłam wniosek o zwrot VATu z zagranicy

zwrot podatku vat z zagranicyOkazało się, że przedsiębiorcy w mojej sytuacji, są chronieni przepisami prawa międzynarodowego przed podwójnym opodatkowaniem. Aby uzyskać zwrot podatku w takiej sytuacji należało wypełnić odpowiedni wniosek i skierować go do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. Okazało się, że wypełnienie takiego wniosku jest bardzo proste, a jako załącznik wystarczy dodać do niego tylko skany faktur VAT opłaconych za granicą na których znajduje się numer NIP firmy. Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców był fakt, że taki wniosek można było wypełnić w formie elektronicznej i podpisać go za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą czytnika e-dowodów osobistych. W taki sposób uzyskałam szybko zwrot podatku vat z zagranicy. Wnioski elektroniczne są bowiem rozpatrywane bardzo szybko, w pierwszej kolejności. Najważniejsze było dla mnie to, że pieniądze w ciągu kilku dni znalazły się na moim rachunku bankowym.

Teraz już na pewno będę pamiętać o tym, żeby co roku do 30 września złożyć odpowiedni wniosek. Dużym ułatwieniem jest dla mnie również fakt, że wystarczy złożyć jeden zbiorczy wniosek bez względu na to w ilu państwach było się w zeszłym roku i jakie obowiązują tam stawki podatkowe. To bardzo praktyczne i wygodne rozwiązanie, które pozwala szybko załatwić sprawę urzędową.